Is je horecazaak brandveilig?

“Restaurant The Jane moest een maand lang de deuren sluiten door een brand. Het vuur ontstond nadat een steekvlam in de dampkap terechtkwam.” “Bij het Italiaans restaurant Da Corrado in Geel heeft in de nacht van woensdag op donderdag een brand gewoed. Er vielen geen gewonden.” “Het vuur ontstond donderdagnacht en verwoestte het volledige restaurant in de Brugse Braambergstraat. Nu zitten zeven mensen zonder werk.”

Dit zijn maar enkele van de meerdere trieste berichten over brand in de horeca die we de vorige maanden konden lezen in de kranten.

Genoeg stof tot nadenken: “Zijn horecazaken wel brandveilig genoeg? Is wel voldaan aan de wettelijke voorschriften?” Al weet iedereen wel dat een kleine onoplettendheid soms kan uitmonden in een brand met veel schade. Daarom is het belangrijk om (regelmatig) stil te staan bij de brandveiligheid.  

Brandveiligheid

Brandveiligheid is een belangrijk aandachtspunt voor een handelszaak en dat geldt zeker voor de horeca. Wie een horecazaak wil oprichten of nu al uitbaat, besteedt er best de nodige aandacht aan.

Voor horecazaken gelden trouwens gemeentelijke reglementeringen waar brandveiligheid deel van uitmaakt. In de politiecodex van iedere stad of gemeente wordt duidelijk bepaald aan welke regels een horecazaak moet voldoen. Je neemt dus best contact op met de gemeente of lokale brandweer. Die komt dan langs en vertellen je wat je precies moet doen om in orde te zijn op vlak van brandveiligheid. Je zal dit trouwens moeten kunnen aantonen om een horecavergunning te krijgen.

Checklist

Veel steden en gemeenten werken met een checklist voor brandveiligheid van horecazaken. Aan de hand van die lijst kan je als (toekomstige) horeca-uitbater nagaan of je zaak in orde is met de reglementering.

Ook Hulpverleningszone Fluvia stelde zo’n checklist op als verplicht onderdeel van de aanvraag voor een horecavergunning. Naast voorschriften over onder meer scheidingswanden, toegankelijkheid voor de brandweer, nooduitgangen en (de keuring van) de brandblustoestellen, bevat deze checklist ook enkele interessante punten met betrekking tot brandpreventie en brandbestrijding:

 • De pictogrammen ‘uitgang’ en ‘nooduitgang’ hangen zichtbaar uit
 • Er is een alarmsysteem voor bezoekers bij meerdere lokalen of bouwlagen
 • Per 150 m² is er één poederblusser van minimum 6 kg of één equivalent aanwezig
 • Blusdekens en snelblussers zijn beschikbaar in veilige nabijheid van keukentoestellen en open vuren.
 • De veiligheidsverlichting werkt goed en de uitbater doet minstens om de 6 maand controle. De data hiervan staan geregistreerd in een logboek.
 • Er is een nazichtsattest van een bevoegd persoon voor de blustoestellen. Dit attest is minder dan 1 jaar oud.

Hier hou je best ook rekening mee bij de inrichting van je zaak

 • Gebruik geen materialen die gemakkelijk branden. Bijvoorbeeld losse plafonddoeken, karton en papier zijn verboden als versiering of bouwmateriaal.  
 • Plaats nooit gasflessen binnen in je zaak. Als je toch gasflessen gebruikt, moeten die in openlucht staan
 • Sluit verwarmingstoestellen die niet op elektriciteit werken aan op een schoorsteen.
 • Zorg ervoor dat alles ordelijk en net is in de opslagruimtes. Oude spullen in combinatie met brandbare producten zijn gevaarlijk voor brand.  
 • Zorg ervoor dat er minimaal 1 uitgang rechtstreeks toegang geeft tot de openbare weg.
 • Plaats geen voorwerpen in de doorgangen en uitgangen.  
 • Als de gastoevoerleiding buiten het gebouw geen afsluiter heeft, dan moet je aan de gasmaatschappij vragen om er een goed zichtbaar op de voorgevel te plaatsen.

Wat is toegelaten en niet?

 • Kaarsen, petroleumlampen en andere sfeerverlichting met open vuur zijn enkel toegelaten als ze geen brand kunnen veroorzaken.
 • Open haarden zijn enkel toegelaten in een vuurvaste en stabiele opstelling met rookgasafvoer.
 • Verplaatsbare verwarmingstoestellen zijn verboden in alle lokalen toegankelijk voor het publiek.
 • Enkel CE-gekeurde toestellen zijn toegelaten om te bakken, braden en flamberen.
 • Als je zaak open is, mogen deuren in de uitgangswegen nooit vergrendeld of op slot zijn. Er mogen wel automatische deuren gebruikt worden voor de rechtstreekse uitgangen naar buiten. Maar die moeten wel gemakkelijk open kunnen als de elektriciteit uitvalt.

Brandblussysteem

Het risico op brand in een keuken is aanzienlijk. Daarom is een goed brandblussysteem cruciaal. In keukens van horecabedrijven en industriële grootkeukens is de plaatsing van een automatische blusinstallatie dan ook in een wettelijk kader gegoten via het KB van 19/12/1997 en aangepast via KB van 04/04/2003, 13/06/2007 en eveneens het KB van 12/07/2012.

Als je onderstaande vragen positief kan beantwoorden, ben je als bedrijf waarschijnlijk in orde met alle wettelijke voorschriften omtrent brandblussers.

 • Ligt het grondplan met de opstellingsplaats en de aard van de brandblustoestellen klaar? En ook de lijst van de te controleren toestellen en een checklist van de vorige controle? Komt de opstellingsplaats van het draagbare blustoestel overeen met het grondplan? En is die aangepast aan de huidige toestand in het lokaal?
 • Is het blustoestel goed zichtbaar? Is de weg ernaar gemakkelijk, veilig en niet geblokkeerd? Indien het toestel niet zichtbaar hangt, is er dan een duidelijk pictogram aanwezig? En zijn die pictogrammen dan conform en in goede staat?
 • Draagt het toestel een identificatienummer overeenstemmend met de documenten? Zijn de teksten en labels goed leesbaar? En is het onderhoudskaartje aangebracht en correct , ingevuld?
 • Is de behuizing niet vervormd en vertoont het geen roestsporen? Is de verf van de behuizing rood en in goede staat? Zijn de handgreep en slang van het toestel stevig bevestigd aan de behuizing en is ze niet beschadigd? Is de slang correct vastgemaakt aan de behuizing, niet vervormd en onbeschadigd? En is de herbeproeving van het toestel onder bestendige druk uitgevoerd binnen de wettelijke termijn?

Kies echter steeds voor een erkend installateur. En wees zeker van een correcte plaatsing van jouw brandbeveiligingssysteem.

Attesten en controle

Laat de volgende installaties tijdig controleren door de juiste personen. In de onderstaande tabel vindt je een overzicht van de verschillende installaties, wie moet controleren en hoe vaak.

EDTC: externe diensten voor technische controle op de werkplaats.

EO (erkend organisme): onafhankelijke keuringsinstantie die van elke controle een verslag maakt.

BI (bevoegd installateur): bevoegd technicus die de kennis, het materiaal en de erkenning heeft om installaties te controleren.

BP (bevoegd persoon): sommige installaties kan je zelf controleren. Je moet dan wel over voldoende technische kennis beschikken.

Installaties aangeduid met * laat je bovendien controleren bij elke wijziging van uitbating of uitbater, bij transformatie- of renovatiewerken, bij vernieuwing van de binneninrichting of wijziging van de netto-oppervlakte, bij bestemmingswijziging of elke wijziging die de brandveiligheid kan beïnvloeden.


Bronnen: brandveilig.be, hulpverleningszone Fluvia, Ondernemen in Antwerpen

Graag meer lezen?
Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief.

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.