Zo verbeter je de productiviteit van het personeel

Je zaak draait goed en je bent niet ontevreden. Maar het kan beter. Efficiënter. Productiever. Alleen, je ziet het niet. “Zo doen we het al jaren!” En dus verandert er niets. Dit zien we dagelijks in onze praktijk.

 

VERANDERING 

 

Elke verandering begint met het besef dat het anders kan of anders moet. De daarop volgende stap is de wil om te veranderen en daarna komen de vaardigheden om te veranderen.

De productiviteit van je personeel verbeteren is nodig om concurrerend te worden en/of te blijven. En dat gaat niet om harder werken, maar om slimmer en prettiger werken. Leg daarom de nadruk op de teamprestatie en niet zozeer op de individuele prestatie van een personeelslid. De ketting is immers zo sterk als de zwakste schakel.

 

 

PRODUCTIVITEIT VAN HET TEAM VERBETEREN

 

De productiviteit van je team wordt in hoge mate bepaald door processen en systemen. En door de kwaliteit en motivatie van mensen die met die processen en systemen werken.

Zorg voor de condities die nodig zijn om productiever te kunnen worden, zoals ambitie, doel, ruimte, vertrouwen, kaders, weten, willen, kunnen en de betrokkenheid

Zet processen en systemen op om de productiviteit te verhogen.

Pas de organisatiestructuur aan en creëer afdelingen of subteams. Train en begeleid ze om ideeën te genereren en te realiseren. Besef dat succesvolle verbeteringen van de productiviteit hoofdzakelijk door de medewerkers worden gerealiseerd.

Verruim de kaders waardoor medewerkers meer vrijheden krijgen. Het vertrouwen en betrokkenheid zal verder toenemen. En daarmee een nieuwe impuls aan de organisatiestructuur en subteams geven. Want in het algemeen neemt productiviteit toe door medewerkers uit te dagen op waar ze goed in zijn. Door ze ruimte te geven passend bij het doel van een afdeling of subteam. Zorg ervoor dat ze zich ‘eigenaar’ voelen van een project of probleem. Succesvolle horecazaken creëren mogelijkheden voor hun mensen om het beste uit zichzelf te halen.

Innoveer, experimenteer en aanvaard dat fouten maken mag.

Maak de resultaten inzichtelijk, stel ze samen bij en vier de geboekte successen.

 

PRODUCTIVITEIT EN PLEZIER

De productiviteit van je team verbeteren gaat zoals gezegd niet om harder werken. Maar om slimmer werken. En het gaat er ook om dat er meer plezier in het werk ontstaat.  

Voor een horecazaak loont het bevorderen van het werkplezier. En dit zowel in het binden en boeien van medewerkers als het bouwen van de reputatie als een aantrekkelijke werkgever op de arbeidsmarkt.

Plezier op het werk verhoogt de resultaten en verlaagt het verzuim. Hou naast de waardering en hogere zingeving, het vertrouwen, de goede prestaties en de collegialiteit die we al hebben aangereikt om de productiviteit te verhogen ook rekening met het fysiek welbevinden (voldoende inkomen, gezond en veilig gevoel), de groeimogelijkheden en de authenticiteit van je medewerkers.

Om een plezierige werksfeer te creëren kan een eerste stap zijn om de verschillende aspecten vanuit het perspectief van de organisatie te beoordelen. Op deze manier worden de wensen en eisen van het management van een organisatie inzichtelijk. Een volgende stap is alle medewerkers de verschillende aspecten te laten evalueren. Als er een grote leegte bestaat tussen de scores van het management en de scores van de medewerkers, dan kan je actie ondernemen.

 

DE PRODUCTIVITEIT VAN JE TEAM VERBETEREN MET HORECA AGENCY 

Tijd om aan de slag te gaan! Horeca Agency helpt je graag met de verbetering van de productiviteit van je team. Met bewezen tools halen we het beste uit je medewerkers en teams. Er zal energie vrijkomen in het team. Mensen zullen weer met met elkaar praten. De talenten worden benut. En de productiviteit verbetert!

Horeca Agency analyseert hiervoor de huidige situatie, stelt samen met jou de doelen op en maakt een stappenplan op. We begeleiden de (sub)teamleider(s) bij de realisatie van die gestelde doelen zodat niet alleen de doelstellingen gerealiseerd worden, maar ook kennisoverdracht plaatsvindt. En zo de tussen- en eindresultaten blijvend zijn.

 

HAPPY HORECA

 

Happy horecazaken zijn alert. Ze zien meer mogelijkheden en denken in kansen. In happy restaurants, cafés, hotels, feestzalen, … wordt er beter gecommuniceerd. De processen zijn er meer gestroomlijnd. En de systemen sluiten er beter aan. Hierdoor worden er minder kosten gemaakt en worden de gasten beter bediend. Word nu lid van Happy Horeca.

Graag meer lezen?
Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief.

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.